Rajnochovická úzkorozchodná lesní železnice

Rajnochovická
lesní železnice

Menu

Poslední galerie

24.března 2011
„Akce pražec“

„Akce pražec“

Projekt podporují

Geodetika Prostějov Zlínský Kraj Masný průmysl Krásno František Čáň zemní práce autodoprava Lesy ČR Podhostýnský mikroregion Bernard Mišun Síčova drobná železnice
Kapela průvan z Osíčka hobbit potisk textilu Rajnochovické pily Pila Martin Hruška Pila Ivona Lejsková

Partnerské stránky

Veterany.EU
Jste zde:

Schválení návrhu změny územního plánu v zastupitelstvu obce v Rajnochovicích


Dne 15.8.2008 byl učiněn velký krok k možnosti realizovat záměr obnovy části lesní železnice v Rajnochovicích. V zastupitelstvu obce Rajnochovice byl schválen návrh změny územního plánu, který počítá s možností výstavby lesní železnice.


Pro občanské sdružení Kroměřížská dráha znamená toto rozhodnutí jasný signál, že většina zastupitelů souhlasí s projektem obnovy lesní drážky ve své obci. Územní řízení je časově velmi náročný proces (odhadem jeden rok), na jehož konci je s ohledem na rozvoj obce přizpůsobeno možné použití jejich pozemků. Vzhledem k tomu, že občanské sdružení Kroměřížská dráha zatím nemá právní vztah k Rajnochovicím (ještě nejsme vlastníky žádných pozemků), bude žádost na změnu územního plánu podávat, podle podkladů vypracovaných naším sdružením, sama obec.


Samotnému hlasování o návrhu změny územního plánu předcházela debata zastupitelů o projektu obnovy lesní drážky, ve které se podařilo vysvětlit nejasnosti okolo trasování drážky, a byly také diskutovány věcné připomínky zastupitelů k záměru. Naše občanské sdružení již v minulosti podrobně informovalo zastupitele o záměru, zřejmě také proto byl záměr na obnovu drážky poměrně hladce schválen. Většina zastupitelů si od tohoto záměru slibuje oživení turistického ruchu ve své obci a tedy i zvýšení příjmů do obecní pokladny.


Pro občanské sdružení Kroměřížská dráha bude schvalovací proces znamenat sice čekání na rozhodnutí úřadu Územního rozvoje, ale také především spoustu „přípravné“ práce. Je to práce, která není vidět, ale o to bude tato práce těžší. Musíme požádat vlastníky dotčených pozemků o souhlas se stavbou, potřebujeme získat pozemky na kterých bude stát vlastní areál drážky, musíme pokračovat v zajištění publicity projektu atd. V blízké době bude návrh změny územního plánu zaslán na Stavební úřad v Bystřici pod Hostýnem.


Některé výhody plynoucí z projektu obnovy lesní železnice:


Po opuštění areálu muzea lesních drah železnička pokračuje v délce asi 200 m v místní komunikaci, kterou pochopitelně nemůžeme zrušit a proto je navrženo společné vedení komunikace s drážkou v jednom tělese.


Pro Rajnochovice z výše uvedeného vyplývají následující výhody:

•Změní se status této komunikace dnes provozované na pozemcích, které nejsou v katastru nemovitostí vedené jako liniová stavba, pozemky jsou to různého určení jen ne pro dopravní účely.
•Zpevnění komunikace v nestmeleném krytu.
•Zásadní je provedení odvodnění komunikace.

Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!

grafika Kolmix | kódování Hedva