Rajnochovická úzkorozchodná lesní železnice

Rajnochovická
lesní železnice

Menu

Poslední galerie

24.března 2011
„Akce pražec“

„Akce pražec“

Projekt podporují

Geodetika Prostějov Zlínský Kraj Masný průmysl Krásno František Čáň zemní práce autodoprava Lesy ČR Podhostýnský mikroregion Bernard Mišun Síčova drobná železnice
Kapela průvan z Osíčka hobbit potisk textilu Rajnochovické pily Pila Martin Hruška Pila Ivona Lejsková

Partnerské stránky

Veterany.EU
Jste zde:

Projekt obnovy lesní železnice v Rajnochovicích
- technické parametry


Trať


Z historických důvodů ctíme původní kilometráž, která je počítána od bývalého začátku trati v Podhradní Lhotě. Obnovený úsek délky asi 1,5 km tedy začne v km 8,1 kde naváže na naučnou stezku. Dále bude klesat lesem a mírnými oblouky k úvrati v km 8,5 zakončené asi 50 m dlouhou výtažnou kolejí. Po přehození vyhybky klesá trať opačným směrem ke km 8,75 kde se nachází strž, kterou bude potřeba překonat, pravděpodobně mostem. Po překonání pokračuje k nákladišti dřeva Lesů ČR, v km 9,3. Odtud je původní těleso přeměněno na lesní cestu, která je využívána nákladními automobily pro svoz dřeva. Zde bude trať z důvodů nenarušení automobilové obslužnosti nákladiště zapuštěna do vozovky. Po dalších 300 metrech se trať od cesty odpojí a úvratí se dostane do areálu muzea. Stavba trati je rozdělena na 3 etapy: etapa B (km 9,5-9,2), etapa C (km 9,2-8,8) končící u zmíněné strže. V případě úspěšnosti projektu a dořešení finančních a technických problémů s překonáním strže, bude dokončena i poslední etapa D (km 8,8-8,1). Etapa A bude areál povozního a technického zázemí (viz další část).


Areál technického a provozního zázemí


Protože současný pozemek pro stavbu areálu leží přibližně 3,5 m pod úrovní tratě, bude nutné část pod kolejištěm zvýšit dosypáním zeminy asi o 2 m. I tak se ale nepodaří překonat celý výškový rozdíl a vjezd do areálu se bude muset řešit úvratí. Úvrať je i z důvodu bezpečnosti- nesjíždět prudkým klesáním z trati přímo k nástupišti. Součástí areálu bude remíza s přilehlou dílenskou budovou pro opravy vozidel, provozní budova se zázemím pro personál i návštěvníky, a kolejiště.


- Remíza s minimálně dvěma kolejemi bude mít podlahu asi 1,5 m pod úrovní kolejí, a to ze dvou důvodů: ušetříme velké množství násypů a tím také finanční nároky a umožní se tím pohodlný přístup ke spodním částem vozidel, což je důležité při opravách.

- Dílenská budova je řešena jako dvoupodlažní a navazuje na remízu. V dolním podlaží se nachází dílna s podlahou rovněž asi 1,5 m pod úrovní kolejí. Protože očekáváme větší spotřebu užitkové vody, bude v horním podlaží umístěn vodojem na dešťovou vodu.


Provozní budova jpg

- Provozní budova (viz obr.) je rovněž řešena jako dvoupodlažní. Díky zvýšení terénu pod kolejištěm bude horní podlaží přibližně v úrovni kolejiště a dolní podlaží na úrovni stávajícího terénu. Tím pádem bude ze strany od kolejiště budova vypadat pouze jako jednopodlažní (její horní patro). Ve spodním podlaží bude zázemí pro personál (odpočinková místnost s kuchyňským koutem, WC, sprcha a šatna), v horním podlaží výstavní prostor a zázemí pro návštěvníky (WC, informační koutek). Provozní budova bude zařízena pro celoroční provoz (vytápění a tepelná izolace) - výstavy a různé vzdělávací akce bude možno pořádat i v zimě, kdy bude provoz na trati značně omezen.

- Kolejiště se skládá z jedné koleje se zpevněným nástupištěm a odstavných kolejí, kde si budou moci návštěvníci bezpečně prohlédnout vozidla.


Naučná stezka


Projekt bude zahájen stavbou naučné stezky na téma ,,Doprava a mechanizace v lesním hospodářství“. Ta začne v oblasti okolo Černé bařiny, kde se odpojí od stávající sítě turistických tras. Dále povede po tělese bývalé dráhy kolem zříceniny hradu Zubříč, až do Rajnochovic. Ty jsou oblíbeným koncovým místem výletů z oblasti Tesák - Kelčský Javorník. Naučná stezka tak nabídne zajímavou alternativu koncového úseku výletů a navede turisty až do areálu muzea úzkorozchodných drah. Trasa a zpracování naučné stezky bude vhodné pro rodiny s dětmi a společně s obnoveným úsekem dráhy pak naplní myšlenku ,,od výkladu k ukázce“. Pro návštěvníky, kteří přijedou do Rajnochovic navštívit muzeum, nabídne společně se stávajícími turistickými trasami také zajímavý vycházkový okruh.


text: Cyril Zubalík obr.: Mira Hoza


Zpět na úvod


Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!

grafika Kolmix | kódování Hedva