Rajnochovická úzkorozchodná lesní železnice

Rajnochovická
lesní železnice

Menu

Historie

Poslední galerie

24.března 2011
„Akce pražec“

„Akce pražec“

Projekt podporují

Geodetika Prostějov Zlínský Kraj Masný průmysl Krásno František Čáň zemní práce autodoprava Lesy ČR Podhostýnský mikroregion Bernard Mišun Síčova drobná železnice
Kapela průvan z Osíčka hobbit potisk textilu Rajnochovické pily Pila Martin Hruška Pila Ivona Lejsková

Partnerské stránky

Veterany.EU
Jste zde:

Trasa lesní železnice


Obrazek

“Z archivu Petra Joachymstála„

Projděme si nyní, alespoň touto formou, dodnes patrné těleso lesní železnice, která byla původně navržená jako gravitační s animálním pohonem. Drážka měla začínat v Podhradní Lhotě, resp. na úpatí vrchu Komorník, avšak k vzhledem k náročnému terénu, který se vyznačoval značným sklonem (až 70 ‰), potřeba překonání potoka a další problémy s vedením tratě ve složitém terénu vedly projektanty lesní železnice k vybudování 1,4 kilometru dlouhé silnice z Podhradní Lhoty.


Obrazek

“Z archivu Petra Joachymstála„

Lesní železnice začínala tedy až zde a na tomto místě byla vybudována výhybna se skladem dřeva a kulatiny. Dnes silnice pokračuje v tělese lesní železnice mírným stoupáním k hranicím někdejšího bystřického panství. U hranic bystřického panství opouští těleso železnice silnici a stáčí se obloukem o poloměru 30 m o 180° zpět a stoupá až ke kilometru 4.2 kde dosahuje nejvyššího bodu. V tomto místě byla vybudována výhybna a odtud později odbočovala samostatná 1550 m dlouhá větev směrem k bystřickým hranicím, která po celé délce stoupala.


Trať dále pokračuje v mírných obloucích, zhruba po dvou kilometrech se klesání zvyšuje až na 45 ‰. V kilometrech 8.1 a 8.5 byly zamýšleny dvě úvratě, první z nich však byla změněna na oblouk v zářezu o poloměru 25 m, dnes se zde těleso tratě odděluje od svážné silnice Lesů ČR a dále pokračuje samostatně jako pěšina. Druhá úvrať byla zakončena výběžnou kolejí o délce 69 m zakončenou ochranným valem. V kilometru 9.2 trať křižovala obecní silni v Rajnochovicích a zaúsťovala do pily. Podél tratě byly umístěny hektometrovníky, skloníky a tabulky s údaji o poloměru oblouků. Na přejezdech silnic a přechodech byly umístěny výstražné tabule. Na stavbu lesní železnice byly použity z úsporných důvodů velmi lehké kolejnice o váze 7.2 kg/m, což se zřejmě projevilo na poměrně krátké době provozování železnice.


Historická mapa

Historická mapa trasy Rajnochovické lesní železnice pro zvětšení klikni na náhled

“Z archivu Petra Joachymstála„

Mapa se otevírá do původního okna pro návrat k historii použijte tlačítko zpět vašeho prohlížeče


Obrazek

“Z archivu Petra Joachymstála„

Obrazek

“Z archivu Petra Joachymstála„

Obrazek

“Z archivu Petra Joachymstála„

Související články úvod


Související články provoz


Použité zdroje a literatura
JOACHYMSTÁL, Jiří. Arcibiskupská lesní železnice v Rajnochovicích. Zpravodaj muzea kroměřížska 1992/1. MVDr. Jiří Joachymstál, historik a badatel v oblasti úzkorozchodných železnic, autor četných článků, převážně o málo známých úzkorozchodných železnicích u nás a na Slovensku, v 60 letech min. století působil v časopise Malá železnice, zakládající člen Skupiny pro studium a dokumentaci dějin železnic. Za doby normalizace byl donucen vzdát se povolání zvěrolékaře a pracoval jako signalista na stavědle přerovského nádraží. Zemřel 25. března 1994.

Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!

grafika Kolmix | kódování Hedva