Rajnochovická úzkorozchodná lesní železnice

Rajnochovická
lesní železnice

Menu

Poslední galerie

24.března 2011
„Akce pražec“

„Akce pražec“

Projekt podporují

Geodetika Prostějov Zlínský Kraj Masný průmysl Krásno František Čáň zemní práce autodoprava Lesy ČR Podhostýnský mikroregion Bernard Mišun Síčova drobná železnice
Kapela průvan z Osíčka hobbit potisk textilu Rajnochovické pily Pila Martin Hruška Pila Ivona Lejsková

Partnerské stránky

Veterany.EU
Jste zde:

Nepříjemná papírová a úřednická část, ale důležitá


Již v průběhu loňského roku nám začalo být jasné, že pokud chceme realizovat něco z našich smělých plánů na znovuvzkříšení lesní železnice v Rajnochovicích, budeme muset přehodnotit vizi a směřování projektu. Především to znamená, že jsme změnili názor na možnost využití prostředků z Evropských strukturálních fondů a rozhodli jsme se o tyto prostředky usilovat.


V současné době již připravujeme podklady pro studii proveditelnosti našeho projektu a poznáváme cesty, které vedou k získání podpory z evropských fondů. Jak již bylo na jiném místě těchto stránek zaznamenáno, v roce 2008 jsme do návrhu změny územního plánu obce Rajnochovice zapracovali i změnu využití pozemků, kterých se bude týkat stavba úzkokolejné dráhy. Tímto byl učiněn zřejmě doposud nejvýznamnější krok k možnosti realizace našeho projektu. Vydání územního rozhodnutí, které bude počítat s možností obnovení drážky je také první a základní podmínkou pro čerpání prostředků z evropských fondů.


Do doby než bude vydáno územní rozhodnutí, před námi stojí zřejmě nejdůležitější úkoly, které můžeme řešit v předstihu. Těmito úkoly jsou:


  • Nabytí práv k dotčeným pozemkům
  • Získání prostředků na provedení geologického průzkumu v lokalitě „strž“
  • Příprava stavebního projektu

Nabytí práv k dotčeným pozemkům


Důležitým úkolem je získání určitých práv k pozemkům, které plánujeme využít pro stavbu muzea lesních drah a trasy lesní železnice. V nejlepším případě by se tato záležitost mohla vyvinout tak, že pozemky, na kterých bude stát muzeum a remízy pro vozidla bychom od obce Rajnochovice odkoupili. Je dobrou zprávou, že projekt obnovy lesní drážky má u většiny zastupitelstva v Rajnochovicích podporu, proto bude záležet na tom, zda cena za pozemky bude pro naše sdružení přijatelná či nikoliv.

Ostatní pozemky, kterých se bude dotýkat stavba lesní drážky, musíme získat alespoň do pronájmu. Toto je nezbytná podmínka pro zahájení stavebního řízení a samozřejmě nutná podmínka pro čerpání prostředků z ESF.


Získání prostředků na provedení geologického průzkumu v lokalitě strž


Neméně důležitým úkolem našeho záměru je provedení geologického průzkumu v oblasti strže, která vznikla v minulosti následkem těžby kamene. Potřebujeme zjistit geologické poměry tohoto místa a vypracování možností řešení tohoto problému. Následně můžeme vyčíslit náklady na překlenutí strže.


Je jasné, že největším problémem, který stojí před námi v této věci, je získání prostředků na provedení průzkumu. Zde každá pomoc, nebo aspoň rada, drahá.


Příprava stavebního projektu


V rámci přípravy studie proveditelnosti obnovy naší drážky je potřebné vypracovat stavební projekt, který nám později umožní konkretizovat naše záměry a také pomůže vyčíslit náklady připadající na tuto část. Budeme tedy pokračovat na již započatých pracích na stavební projektové dokumentaci.


Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!

grafika Kolmix | kódování Hedva