Rajnochovická lesní železnice

 


O nás

Areál RLŽ

Cílem Společnosti je připomenout provoz bývalé Arcibiskupské lesní železnice, která byla provozována v Rajnochovicích v letech 1905 až 1921.

Při jedné z prvních procházek po z části zachovalém tělese bývalé lesní železnice, se zrodila myšlenka na vybudování naučné stezky, jež by tuto železnici připomínala.
V roce 2007 se nám naskytla možnost získat z cihelny v Malenovicích zanedbanou, ale provozní lokomotivu BN 30u, výsypné vozy a kolejový materiál.
Po nezbytném ověření proveditelnosti se zrodila mnohem odvážněší myšlenka, obnovit část bývalé lesní železnice a vybudovat muzeum lesních drah.

Do roku 2008 jsme měli získanou lokomotivu, vozíky a kolejový materiál uskladněny na pile pod kostelem v Rajnochovicích, tato lokalita, jak se ukázalo představovala pouze krátkou etapu v historii našeho projektu, naše ztráta se však ukázala být naším ziskem, když jsme jako náhradní prostroy našli shodou okolností útočiště na bývalé parní pile, tedy na místě, kam lesní železnice během svého provozu ústila. Kde jsme spíše z nadšení a touhy mít pár metrů kolejí, kde by jsme mohli prohnat získanou lokomotivu BN 30u, ke které se později přidala i druhá stejného typu z cihelny v Žopech, vybudovali zkušební cca 80 metrů dlouhou drážku.
Tato drážka se pak stala základem pro prezentaci našeho záměru a tak jsme povozili nejen sebe, ale i neuvěřitelné množství návštěvníků.

Důležitým se pro náš záměr stal rok 2011, kdy se řediteli spolku podařilo získat objekt naproti našeho dočasného působiště, tímto objektem bylo bývalé sídlo lesní správy. Tímto jsme pro náš záměr získali potřebný prostor, na kterém se nyní rozkládá areál budované lesní železnice.

S vývojem událostí, do kterého zasáhla mimo jiné i restituce pozemků, jsme náš původní záměr obnovit část lesní železnice přehodnotili, i když to v budoucnosti není zcela vyloučeno, soustředíme veškerou naši pozornost na reálnější variantu, kterou je vybudování přibližně 200 metrů dlouhého úseku trati do restaurace Ve Dvoře. Tato varianta je ve stavu jednání s úřady, kdy čekáme na vydání stavebního povolení. A samozřejmostí jsou i budovací práce na areálu lesní železnice, kterých je stále mnoho.


O průběhu našeho budovatelského snažení se dozvíte téměř vše podstatné zde.


Nadcházející události

Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice Vás srdečně zve na podzimní poježdění na RLŽ, konané ve dnech 13. a 14. října 2018. Čeká Vás poježdění úzkorozchodnými vláčky, které budou vedeny lokomotivami BN 30u a BND 30.

Pro aktuální informace, sledujte pravidelně naše stránky, nebo Facebook RLŽ


Financování

V programovacím období Regionálního operačního programu 2007 až 2013 existovala možnost proplacení části prostředků vynaložených na obdobné projekty tomu našemu.
Nepřekonatelnou překážkou se ukázalo předfinancování vlastními prostředky na vybudování projektu, bez záruky jistoty proplacení vynaložených prostředků na proplacení nebyl, i při splnění všech stanovených podmínek, právní nárok.
Vzhledem k těmto pravidlům, jsme o využití této možnosti přestali uvažovat, jelikož, by to projektu našeho rozsahu spíše ublížilo, než pomohlo.

Naše Společnost se proto vydala jinou cestou. Financovaní probíhá převážně z vlastních zdrojů členů Společnosti.

Ze začátku nám se stavbou velmi pomohly příspěvky Zlínského kraje.
Významnou pomoc představovaly také např. darované pražce z DT výhybkárny Prostějov.
Na rozvoj projektu přispívá pravidelně obec Rajnochovice.

Pokud je to alespoň trochu možné, železnici a související zázemí budujeme vlastními silami, výjimku tvoří vysoce odborné např. tesařské práce. Při stavbě používáme vlastní mechanizaci. Odborné práce, které nejsme schopni sami provést, zajišťujeme dodavatelsky, díky tomu dosahujeme hmatatelných úspor oproti realizaci na klíč.

Nezanedbatenlou měrou se na provozu a rozvoji projektu podílíte i vy návštěvníci, formou dobrovolného vstupného a dobrovolných příspěvků.
Všem návštěvníkům za projevenou přízeň a podporu děkuje kolektiv RLŽ.


Plán areálu

V současné době nabízíme svezení vláčkem po našem areálu, aktuální délka trasy je přibližně 150m a doba trvání je 15 minut. Areál RLŽ Kliknutím na plánek se zvětší
Během akcí je pro návštěvníky k dispozici stánek s občerstvením, tuto službu neposkytujeme při jízdách na objednávku.


Vstupné >> Provozní doba >> Objednávky jízd

Vstupné
Vstupné do areálu je dobrovolné. Rovněž poplatek za svezení vláčkem je dobrovolný.
Vybrané prostředky jsou nezanedbatelným zdrojem financování našeho záměru.
Provozní doba
Areál lesní železnice nemá pevně stanovenou provozní dobu.
Během roku pořádáme obvykle tři víkendové akce pro veřejnost, které budou vyvěšeny zde na stránkach a na našem Facebooku RLŽ.
Objednávky jízd
Mimo akce pro veřejnost je možné domluvit si návštěvu areálu a svezení vláčkem, pro jednotlivce
i pro skupiny. Na tel.: 725 039 237. Kontaktní osobou je pan Tomáš Hegar.

Areál RLŽ

Kde nás najdete

Areál lesní železnice se nachází na adrese:
Rajnochovice 126
Rajnochovice 768 71Nejbližší zastávky autobusu ve směru jízdy od ŽST Rajnochovice od nás vzdálené 3,9 km:


  Rajnochovice garáže 414m (levnější jízdné)
  Rajnochovice Rosošné 380m

Zobrazit na Mapy.cz


Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice z.s.
Na šištotě 627
Valašské Meziříčí 757 01


IČO: 22837892

Ředitel společnosti
Ing. Tomáš Hegar    (+420) 725 039 237
email: tomas.hegar@seznam.cz